Bedrovník

časť tenkého čreva

Bedrovník alebo ileum (lat. ileum) je spodný úsek tenkého čreva.

Časti tenkého čreva

Je to svalová rúra pokrytá pobrušnicou a veľmi pohyblivo upevnená tenučkou duplikatúrou pobrušnice – okružím (mezentérium; lat. mesenterium) – k zadnej stene brušnej. Takýto spôsob upevnenia umožňuje tenkému črevu peristaltické pohyby, ktorými sa v ňom natrávenina (chýmus) premiešava a aborálne posúva. Cez okružie je tenké črevo bohato zásobované krvou, inervované a cez okružie prebiehajú aj lymfatické cievy.

Lačník (jejunum) a bedrovník (ileum) do seba plynulo prechádzajú a hranica medzi nimi nie je presná. Na rozdiel od lačníka sú kľučky bedrovníka v brušnej dutine nižšie a viac vľavo, je užší, má menej cirkulárnych krkiev a klkov a má v stene veľa lymfatických uzlíkov. Mŕtvola má zväčša lačník prázdny, v bedrovníku býva viac črevného obsahu.