Bedrovník

časť tenkého čreva
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Bedrovník pozri Bedrovník (rozlišovacia stránka).

Bedrovník (iné názvy: ileum, staršie: bederník[1], zastarano: kýčelník[2][3]; lat. ileum) je spodný úsek tenkého čreva.

Časti tenkého čreva

Je to svalová rúra pokrytá pobrušnicou a veľmi pohyblivo upevnená tenučkou duplikatúrou pobrušnice – okružím (mezentérium; lat. mesenterium) – k zadnej stene brušnej. Takýto spôsob upevnenia umožňuje tenkému črevu peristaltické pohyby, ktorými sa v ňom natrávenina (chýmus) premiešava a aborálne posúva. Cez okružie je tenké črevo bohato zásobované krvou, inervované a cez okružie prebiehajú aj lymfatické cievy.

Lačník (jejunum) a bedrovník (ileum) do seba plynulo prechádzajú a hranica medzi nimi nie je presná. Na rozdiel od lačníka sú kľučky bedrovníka v brušnej dutine nižšie a viac vľavo, je užší, má menej cirkulárnych krkiev a klkov a má v stene veľa lymfatických uzlíkov. Mŕtvola má zväčša lačník prázdny, v bedrovníku býva viac črevného obsahu.

  1. LEDÉNYI. Slovenské telovedné názvoslovie, 1940. citované in: ARTIMOVÁ, J. Ledényiho Nomina anatomica z roku 1935 in: Hortus graeco-latinus cassoviensis Košice 2020 [1]
  2. CARMEN, J. Slovenský domáci lekár a radca 1900, S. 66 [2]
  3. Poľnohospodárstvo. [s.l.] : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1970. 594 s. S. 694, 792.