Bedrovník (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Bedrovník (odborne do roku 1954[1] a dodnes nárečovo: bederník; zastarano alebo ľudovo: bedrník; zastarano: bebrník, bobrník) môže byť:

Bedrovník (staršie bederník[7]) môže byť aj koncový úsek tenkého čreva, pozri bedrovník

Zdroje upraviť

  1. Doplnky k Slovenskej botanickej nomenklatúre. Slovenské odborné názvoslovie (Bratislava: Vydavateľstvo SAV), 1955, roč. III, čís. 111, s. 330 – 336. Dostupné online [cit. 2021-07-28]. ISSN 0560-3048.
  2. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s.
  3. bederník. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0183-8. S. 105.
  4. a b bederník. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok I A – J. Bratislava : Veda, 1991. 536 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0228-1.
  5. ČIŽMÁROVÁ, Mária. Ukrajinské (rusínske) nárečové názvy rastlín motivované liečivými, omamnými a jedovatými účinkami. Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, čís. 1, s. 45 – 51. Dostupné online [cit. 2021-07-28]. ISSN 0037-6787.
  6. bedrovník. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 78.
  7. LEDÉNYI. Slovenské telovedné názvoslovie, 1940. citované v ARTIMOVÁ, Jozefa. Ledényiho Nomina anatomica z roku 1935. In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis III : zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Ed. Jana Balegová, Erika Brodňanská. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2020. 300 s. Dostupné online. ISBN 978-80-8152-857-6. S. 54 – 68.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.