Belujský potok (prítok Štiavnice)

potok vokresoch Banská Štiavnica a Krupina

Belujský potok je potok na juhu stredného Slovenska, tečie územím okresov Banská Štiavnica a Krupina.[1] Je to významný pravostranný prítok Štiavnice a má dĺžku 19,5 km. Na strednom toku, pod obcou Beluj, preteká Belujskou dolinou, nad obcou Sebechleby napája rovnomennú vodnú nádrž. Na dolnom toku sa koryto výraznejšie horizontálne vlní a hlbšie sa zarezáva do podložia Ipeľskej pahorkatiny.[2]

Prameň: v Štiavnických vrchoch, v podcelku Sitnianska vrchovina, na južnom úpätí Sitna (1 009,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 460 m n. m.

Smer toku: po obec Sebechleby viac-menej na juhojuhovýchod, odtiaľ na juh až juhojuhozápad

Geomorfologické celky: 1.Štiavnické vrchy, podcelky Sitnianska vrchovina a Sitnianske predhorie, časť Prenčovská kotlina, 2.Podunajská pahorkatina, podcelok Ipeľská pahorkatina

Prítoky: sprava Viničný potok a Klastavský potok, zľava nemá významnejšie prítoky

Ústie: do Štiavnice pri obci Hontianske Tesáre v nadmorskej výške 147,5 m n. m.

Obce: Beluj, Sebechleby a Šipice

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.