Belujský potok (prítok Štiavnice)

Belujský potok je potok na juhu stredného Slovenska, tečie územím okresov Banská Štiavnica a Krupina. Je to významný pravostranný prítok Štiavnice a má dĺžku 19,5 km. Na strednom toku, pod obcou Beluj, preteká Belujskou dolinou, nad obcou Sebechleby napája rovnomennú vodnú nádrž. Na dolnom toku sa koryto výraznejšie horizontálne vlní a hlbšie sa zarezáva do podložia Ipeľskej pahorkatiny.

Prameň: v Štiavnických vrchoch, v podcelku Sitnianska vrchovina, na južnom úpätí Sitna (1 009,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 460 m n. m.

Smer toku: po obec Sebechleby viac-menej na juhojuhovýchod, odtiaľ na juh až juhojuhozápad

Geomorfologické celky: 1.Štiavnické vrchy, podcelky Sitnianska vrchovina a Sitnianske predhorie, časť Prenčovská kotlina, 2.Podunajská pahorkatina, podcelok Ipeľská pahorkatina

Prítoky: sprava Viničný potok a Klastavský potok, zľava nemá významnejšie prítoky

Ústie: do Štiavnice pri obci Hontianske Tesáre v nadmorskej výške 147,5 m n. m.

Obce: Beluj, Sebechleby a Šipice