Klastavský potok je vodný tok na juhu stredného Slovenska, tečie územím okresov Banská Štiavnica a Krupina.[1] Je to pravostranný prítok Belujského potoka s dĺžkou 30 km. Nazýva sa aj Báčovský potok.

Prameň Klastavského potoka
Výtok Klastavského potoka z priepuste Počúvadla
Klastavský potok

Pramení v Štiavnických vrchoch, v podcelku Sitnianska vrchovina, na západnom úpätí Sitna (1 009,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 820 m n. m.

Na krátkom úseku tečie na juhozápad, veľkým oblúkom sa stáča na sever, následne na západ a vteká do Počúvadlianskeho jazera. Z tajchu vyteká smerom na juh a preteká rekreačnou osadou Počúvadlianske Jazero. Sprava priberá krátky prítok spod Hája (651,9 m n. m.) a zľava, pri Počúvadlianskom mlyne, Dobrú vodu.

Následne vytvára dlhú Klastavskú dolinu, v ktorej vytvára niekoľko výraznejších zákrut. Preteká obcou Klastava a stáča sa viac na juhovýchod, pri osade Klastavský mlyn priberá dva kratšie prítoky (najprv sprava, potom zľava) a preteká časťou Sitnianske predhorie. Sprava ešte priberá prítok spod Sokola (497,4 m n. m.) a rozšíreným korytom vstupuje do Podunajskej pahorkatiny.

Preteká jej východným výbežkom, podcelkom Ipeľská pahorkatina, stáča sa na juh a preteká obcami Ladzany, Drážovce, za ktorou sa opäť stáča na juhovýchod, ďalej cez Báčovce a Šipice. Tu sa na okraji obce vlieva v nadmorskej výške cca 157 m n. m. do Belujského potoka.[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-11]. Dostupné online.