Beringov prieliv je pás mora, ktorý sa nachádza medzi najvýchodnejším bodom Ázie - Dežňovovým mysom a najzápadnejším bodom Ameriky - Mysom Princa Waleského. Je široký asi 88 kilometrov a hlboký 30-50 metrov. V strede úžiny ležia Diomedove ostrovy, ktoré pretína medzinárodná hranica (väčší z dvoch ostrovov patrí Rusku, menší Spojeným štátom).

Záber z družice - vidno aj Aljašku a východnú Sibír

Nazvali ho podľa Vitusa Beringa, ruského objaviteľa dánskeho pôvodu, ktorý prešiel cez prieliv v roku 1728.

Sú návrhy na postavenie mostu cez Beringov prieliv medzi Aljaškou a Sibírou. Most by sa mal nazývať Medzikontinentálny most mieru.

V ľadových dobách spájala Sibír a Aljašku súš, ktorá sa nazývala Beringov most alebo Beringia. Spôsobil to pokles hladiny mora v tom období.