Beskydský potok (prítok Lipianskeho potoka)

Beskydský potok je potok v dolnom Šariši, v severozápadnej časti okresu Sabinov. Je to pravostranný prítok Lipianskeho potoka, meria 3,3 km a je tokom VII. rádu.

Beskydský potok

(prítok Lipianskeho potoka)

potok
Zdrojnica sedlo Pusté Pole, Spišsko-šarišské medzihorie
Ústie Lipiansky potok, Kamenica
Dĺžka 3,3 km
Povodie Torysa
Hydrologické poradie 4-32-04-039
Číslo recipienta 4-32-04-1030
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Spišsko-šarišskom medzihorí, v podcelku Ľubotínska pahorkatina, južne od sedla Pusté Pole (601,5 m n. m.) v nadmorskej výške cca 570 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom, zľava najprv priberá prítok z juhojuhozápadného svahu Beskydka (729,8 m n. m.), ďalší z lokality Predné skálie, následne sprava prítok prameniaci severoseverovýchodne od kóty 686,3 m. Na strednom toku sa výraznejšie ohýba, z pravej strany priberá krátky prítok prameniaci juhovýchodne od kóty 686,3 m, zľava prítok prameniaci západne od obce Kamenica a pokračuje juhojuhovýchodným smerom. V blízkosti obce Kamenica sa v nadmorskej výške približne 458 m n. m. vlieva do Lipianskeho potoka.