Besná voda je potok v hornom Turci, v západnej časti okresu Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Turca, má dĺžku 5,1 km a je tokom IV. rádu.

Besná voda
potok
Besná voda v obci Dubové
Zdrojnica Širiakovo, Žiar
Ústie Turiec, Dubové
Dĺžka 5,1 km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-039
Číslo recipienta 4-21-05-7623
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Horeňovo[2], na severozápadnom svahu Širiakova (722,1 m n. m.) v nadmorskej výške cca 580 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na sever, zľava priberá krátky prítok prameniaci južne od samoty Halaksince a stáča sa východným smerom. Z pravej strany ďalej priberá Širiakovský potok (1 km), odtiaľ tečie prechodne na východoseverovýchod a zľava priberá krátky prítok z lokality Korenia a vteká do Turčianskej kotliny, do podcelku Diviacka pahorkatina. Následne sa oblúkom stáča na sever, opäť z pravej strany priberá Rovný potok (1,3 km), prechodne sa ďalej stáča severovýchodným smerom a preteká intravilánom obce Dubové. Približne v strede obce mení smer toku na sever a preteká celou obcou. Severne od obce napokon ústi v nadmorskej výške približne 476 m n. m. do Turca.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.