Beta verzia je testovacia verzia softvéru. Beta testeri odhaľujú chyby a následne ich opravujú, alebo o nich informujú vývojárov. Po odhalení chýb sa program presunie do release candidate.