Bicí automat je elektronický hudobný nástroj resp. prístroj, ktorý dokáže prehrávať zaznamenané rytmické slučky alebo úseky.

Roland TR-909 a TR-808

Charakteristika upraviť

Bicí automat obsahuje zvukové generátory, ktoré vytvárajú zvuky bicích nástrojov. Podľa spôsobu vytvárania zvuku sa delia na analógové (syntetizujú zvuky podobným spôsobom ako analógové syntetizátory) a digitálne (syntetizujú zvuky digitálne alebo prehrávajú digitálne zaznamenané zvuky). Zvuky bývajú organizované do tzv. sád (drumkitov). Sada obvykle obsahuje najčastejšie používané bicie nástroje: basový bubon = veľký bubon (bass drum, skr. BD), malý bubon (snare drum, skr. SD), tliesknutie (clap, skr. CP), činel (cymbal, skr. CY), Hi-hat činel (skr. HH) atď. Jednotlivé zvuky môžu byť nemenné alebo sa dajú upravovať niektoré ich parametre napr. výšku, dĺžku, hlasitosť, prípadne aj iné znaky.

Druhou hlavnou súčasťou bicích automatov je sekvencer, ktorý riadi okamihy spustenia jednotlivých zvukov a tým vytvára požadované rytmy. Rytmy bývajú pevné alebo sa dajú programovať. Okrem okamihu zaznenia býva možné naprogramovať tiež ďalšie zvukové parametre, najčastejšie akcent, ale aj výšku, dĺžku a iné. Niektoré bicie automaty sa dajú pomocou MIDI spojiť s inými prístrojmi.

V dnešnej dobe sú hardwarové bicie automaty skoro úplne nahradzované softwarovými verziami.

Najznámejšie bicie automaty upraviť