Sekvencer je elektronický prístroj, ktorý dokáže vytvárať a vysielať frekvencie povelov, ktorými sa dajú riadiť pripojené zvukové generátory a vytvárať tak rytmické, melodické či harmonické slučky a úseky alebo aj celé skladby. Analógové sekvencery vytvárajú postupnosť pulzov s voliteľnou dĺžkou a amplitúdou, digitálne sekvencery väčšinou vytvárajú MIDI dáta. Mnohé digitálne sekvencery umožňujú aj záznam a úpravu týchto dát.

Sekvencery sú súčasťou bicích automatov, niektorých analógových alebo digitálnych syntetizátorov alebo pracujú ako samostatné zariadenia. V dnešnej dobe sú samostatné sekvencery úplne nahradzované softvérovými verziami. Moderné sekvencerové programy umožňujú súčasne s MIDI dátami zaznamenávať, spracovávať a prehrávať aj zvukové signály.