Biely teror (Maďarsko)

Biely teror je označenie pre dejinné udalosti počas a tesne po rozpade Maďarskej republiky rád od roku 1919. V tomto dvojročnom období (1919 – 1921) boli organizované represie kontrarevolučných vojakov s cieľom potlačiť komunistickú revolúciu.

Na bielom terore sa zúčastňovali pravicové sily v Maďarsku, zahŕňajúce rôzne paravojenské zoskupenia a iné dobrovoľnícke iniciatívy obyvateľstva. V neposlednom rade aj preskupujúca sa nová národná armáda admirála Miklósa Horthyho. Boľševikov a činiteľov Maďarskej republiky rád, ktorých rozprášila privolaná rumunská armáda, chytali a popravovali.

Polovojenské oddiely sa sústreďovali aj na perzekúciu Židov pod zámienkou, že sú boľševici a pomáhali Bélovi Kunovi. Odhaduje sa, že za 2 roky bolo zavraždených cca 30 000 nevinných ľudí.[chýba zdroj]

Zdroje upraviť