Biocentrum je biotop alebo súbor biotopov v krajine, ktorý svojím stavom a veľkosťou umožňuje trvalú existenciu prirodzeného či pozmeneného, avšak prírode blízkeho ekosystému[1]. Inými slovami, je to geograficky vymedzená oblasť, ktorá vhodným stavom prírodných podmienok umožňuje existenciu prirodzených - teda v podstate pôvodných - živočíšnych a rastlinných spoločenstiev.

Pojem biocentrum vychádza z Územného systému ekologickej stability, kde spolu s biokoridorom tvoria jeho dva základné články.

Veľkosť biocentra upraviť

 
Kunratický les ako prototyp biocentra

Biocentrum musí mať určitú veľkosť, aby umožnilo trvalú existenciu tohto ekosystému. Biocentrom teda napr. nebude Jelenia priekopa pod Pražským hradom. Na jednej strane je síce dosť husto zalesnený a vyskytujú sa tu niektoré typické živočíšne a rastlinné druhy, ale svojou rozlohou asi 5 hektárov neumožňuje trvalý život väčšiny druhov charakteristických pre tento biotop. Naopak Kunratický les je so svojimi 300 ha typické pražské biocentrum.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. Vyhláška č. 395/1992 Zb., Ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 114/1992 Zb. O ochrane prírody a krajiny, v platnom znení

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Biocentrum na českej Wikipédii.