Bioetanol je etanol vyrobený technológiou alkoholového kvasenia z biomasy - obvykle z rastlín obsahujúcich väčšie množstvo škrobu a sacharidov. Vedľa rastlín obsahujúcich škrob, ako sú kukurica, obilie a zemiaky, sú najčastejšie používanou surovinou cukrová trstina a cukrová repa. Zatiaľ čo rastliny obsahujúce cukor sa fermentujú priamo, musí sa u rastlin s obsahom škrobu, najprv škrob enzymaticky premeniť na cukor. Vyrobený bioetanol sa môže priamo používat vo spaľovacích motoroch ako pohonná hmota. Ale v praxi sa čistý etanol nepoužíva, skôr sa v množstvách 5 % až 10 % primiešava do konvenčných minerálnych palív. Pomocou etanolu sa zvyšuje oktanové číslo a znižuje sa množstvo emisií CO2.

Široké uplatnenie má práve trstinový alkohol v Brazílii, kde sa používa ako automobilové palivo. V 80. rokoch zhruba dve tretiny automobilov v Brazílii bolo vybavených špeciálnou úpravou motora, ktorá im umožňovala jazdiť na čistý alkohol. Dnes sa nové automobily už takto neupravujú, zato všetok automobilový benzín v Brazílii obsahuje 26% trstinového alkoholu. S touto zmesou môžu pracovať bežné spaľovacie motory.

Bioetanol vyrobený z kukurice sa rovnako používa ako aditívum do väčšiny automobilových benzínov v USA. Obsah alkoholu v USA je väčšinou 10%.

Najväčšou slovenskou spoločnosťou vyrábajúcou bioetanol je Enviral v Leopoldove. Ročná produkcia spoločnosti je 120 000 metrov kubických bioetanolu, ktorý je vyrábaný prevažne z kukurice.[chýba zdroj]