Otvoriť hlavné menu

Biogeografia (gr.) je odbor zemepisu, ktorý sa zaoberá organickou časťou prírody; biologický zemepis.

Biogeografia dokumentuje, že aj približne rovnaký typ prostredia je v odlišných končinách Zeme obývaný nepríbuznými druhmi pôvodných organizmov.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.