Bioindikátor

rozlišovacia stránka

Bioindikátor môže byť:

  • v biológii: organizmus indikujúci prítomnosť škodlivín na danom mieste, pozri bioindikátor (ekológia)
  • v parapsychológii a podobne: osoba citlivá na porušenie homogenity poľa okole nej, najmä prútikár
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.