Bioplyn je plyn produkovaný počas anaeróbneho rozkladu organických materiálov. Je tvorený hlavne z metánu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Bioplyn možno využívať na vykurovanie a výrobu elektrickej energie.[1] Bioplyn môže plne nahradiť zemný plyn[2] a je považovaný za jeden z najekologickejších obnoviteľných zdrojov energie.

Uskladnenie bioplynu v tlakových nádobách.

Výrobu bioplynu možno rozdeliť na 4 fázy[3]:

  • hydrolýza
  • acidogenéza
  • acetogenéza
  • metanogenéza

Môže vznikať aj v prírode rozkladom organického materiálu. Známy je napr. bahenný plyn uvoľňujúci sa pri rozklade organických látok v močiaroch.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b bioplyn. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 128-129.
  2. Vrtis, N., 2003, Methane digester. in Bortman, M., Environmental Encyclopedia Third Edition Volume 1. A-M. Thomson Gale, Detroit, s. 897
  3. VEVERKA, Miloš. Bioplyn a jeho využitie [online]. . Dostupné online.