Bitka pri Alalii bola námorná bitka, ktorá sa odohrala medzi 540535 pred Kr. pri pobreží Korziky medzi Fókaiou, Kartágom a jeho spojencom Etruskami. Púnsko-etruská flotila 120 lodí porazila grécke loďstvo tvorené 60 loďami a blízka kolónia Alalia (dnešná Aléria) bola obsadená Kartágom. Korzika pripadla Etruskom a Kartágo si ponechalo Sardíniu.

Bitka pri Alalii

Topografická mapa Korziky
Dátum medzi 540535 pred Kr.
Miesto pobrežie Korziky
Casus belli obava zo straty obchodnej nadvlády
Výsledok faktická porážka Grékov
Zmeny územia Korzika padla do rúk Etruskom, Kartágo si udržalo Sardíniu.
Protivníci
Kartágo a jeho spojenci Etruskovia Gréci (Fókiďania)
Sila
120 lodí 60 lodí (pentekontéry)
Straty
neznáme takmer 40 lodí
Zoznam bitiek pred rokom 601

Pozadie

upraviť

Založenie gréckych kolónii na Sicílii a v južnom Taliansku (Magna Graecia) vystupňovalo súperenie medzi Kartágom, mestami Etruskov v Taliansku a Grékmi v západnom Stredozemí o kontrolu nad vodnými obchodnými cestami.

Gréci z Fókaie v Malej Ázii (súčasné Turecko) založili okolo roku 600 pred Kr. kolóniu Massalia, ktorá sa rýchlo premenila na prosperujúce obchodné centrum a hlavného obchodného súpera Kartága v oblasti Pyrenejského polostrova a obchodu s cínom z Galie. Keď mesto Fókaia v roku 546 pred Kr. padlo do rúk Kýra II. Veľkého, vládcu Perzskej ríše, väčšina Fókaičanov sa presunula do Alalie na Korzike. Z obavy, že Gréci by mohli ohroziť ich kolónie v severnom Taliansku a Sardínii, sa proti nim Etruskovia a Kartáginci spojili.

Predpokladá sa, že Gréci mali k dispozícii 60 pentekontér (lodí so 48 veslami a dvomi kormidlami na manévrovanie), nie triéry, ktoré vstúpia do histórie v Bitke pri Salamise; navyše flotila protivníka bola dvakrát tak početná. Podrobnosti bitky sú kusé, ale je známe, že Gréci síce zahnali nepriateľskú flotilu, ale stratili pritom takmer dve tretiny svojich lodí. Uvedomiac si, že ďalší útok nedokážu odraziť, stiahli sa z Korziky. Straty Kartága a Etruskov nie sú známe.

Následky

upraviť

Korzika padla do rúk Etruskom, Kartágo si udržalo Sardíniu. Kartágo vybojovalo ďalšie dve veľké námorné bitky s Massaliou: obe prehralo, no napriek tomu bolo schopné blokovať Gibraltársky prieliv a ďalšiu Grécku expanziu na Pyrenejskom polostrove. Pokusy Etruskov obsadiť grécke územia v Taliansku narazili na grécke mesto Cumae (Kýmé, dnes Cuma). Syrakúzy sa postavili voči expanzii Kartága v Sicílii. Tak začali tzv. sicílske vojny medzi Gréckom a Kartágom.