Bitka pri Megide alebo bitka pri Megidde môže byť:

  • bitka, v ktorej egyptské vojská, vedené faraónom Thutmosem III. porazili kanaánske vojsko, vedené kráľom Kadeša, pozri bitka pri Megide (15. storočie pred Kr.)
  • bitka, v ktorej egyptský vládca Necho II. porazil a zabil Joziáša, kráľa Judey, pozri bitka pri Megidde (609 pred Kr.) 
  • bitka medzi vojskami Spojeného kráľovstva a Osmanskej ríše, pozri bitka pri Megidde (1918)
  • podľa Biblie: posledná bitka medzi dobrom a zlom (keďže podľa väčšinového výkladu: Megid(d)o = (H)armaged(d)on), pozri pod Harmagedon
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.