Blatina (prítok Rimavice)

Blatina je potok v Malohonte, v západnej časti okresu Rimavská Sobota.[1] Je to pravostranný prítok Rimavice, meria 3,6 km a je tokom VI. rádu.

Blatina
potok
Zdrojnica Žabica, Veporské vrchy
Ústie Rimavica, Lehota nad Rimavicou
Dĺžka 3,6 km
Povodie Rimava
Rád toku VI.
Číslo recipienta 4-31-03-588
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Revúckej vrchovine, v podcelku Cinobanské predhorie[2], na severovýchodnom svahu Žabice (615,5 m n. m.) v lokalite Brezina v nadmorskej výške cca 565 m n. m.[3] Od prameňa tečie juhovýchodným smerom, sprava priberá najprv prítok z juhovýchodného svahu Žabice, potom zo severného svahu Dubového (623,0 m n. m.) a ďalší zo severovýchodného svahu Dubového. Následne sa oblúkom stáča na severovýchod, preteká dolinou Blatina a opäť z pravej strany priberá zo severozápadného svahu Urlaka (543,4 m n. m.). Napokon sa stáča na východ, esovito sa ohýba a severozápadne od obce Lehota nad Rimavicou ústi v nadmorskej výške približne 277 m n. m. do Rimavice.[4]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-07-10]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-07-10]. Dostupné online.
  3. Veporské vrchy. Turistická mapa. 1 : 50 000. Harmanec: VKÚ, a. s., 1999.
  4. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-07-10]. Dostupné online.