Bošácka skupina

Bošácka skupina bola kultúrna skupina v mladom eneolite na západnom Slovensku a východnej Morave (hlavne horná Nitra, Požitavie a svahy Bielych Karpát), ojedinele v južnom Poľsku.

Vyvinula sa z badenskej kultúry.

Je charakteristická novými vzormi na keramike (otlačok šnúry, kolkovanie, slamovanie, voštinovanie) a sídlami na strategických polohách (Ivanovce, Bánov), ktoré sú niekedy aj opevnené priekopami (Podolie).

ZdrojUpraviť