Bocegaj je vodný tok na Podunajskej nížine, preteká územím okresov Nitra a Zlaté Moravce. Je to pravostranný prítok Drevenice a meria 11,8 km. Pri obci Kolíňany bola vybudovaná rovnomenná vodná nádrž. Niekedy sa uvádza neštandardizovaný názov Bocegai.

Bocegaj
Potok
Zdrojnica Tribeč
Ústie Drevenica
Dĺžka 11,8 km
Povodie Žitava
Hydrologické poradie 4-21-13-035
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň: na rozhraní Tribča a Podunajskej pahorkatiny, v lokalite Kamenisté v nadmorskej výške okolo 270 m n. m.

Smer toku: prevažne na juhovýchod

Geomorfologické celky: Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina

Prítoky: len krátke prevažne občasné prítoky na hornom toku

Ústie: do Drevenice južne od obce Beladice (pri osade Perov) v nadmorskej výške 157,1 m n. m.

Obce: okrajom obcí Žirany, Kolíňany a osady Bratské (predtým Baratsko)