Boj

rozlišovacia stránka

Boj môže byť:

  • intenzívny konflikt medzi dvoma (osobnými) protivníkmi vedený ručne, často aj pomocou zbraní
  • vo vojenstve: základná forma taktickej činnosti vojsk, pozri boj (vojenstvo)
  • v športe: zápolenie, zápas
  • trvalé úsilie o dosiahnutie niečoho alebo zabránenie niečomu; premáhanie niekoho alebo niečoho
  • intenzívny spor, svár (o záujmy, názory, ciele), pozri pod spor
  • guatemalský nápoj, pozri boj (nápoj)
  • maďarský názov rumunskej dediny Boiu

BOJ môže byť:

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.