Bolsal je typ starogréckej keramickej nádoby.[1][2]

Bolsal, 4. stor. pred Kr., Múzeum Albacete

Bolsal (umelo vytvorený názov od mestských názvov Bologna a Solún) je široký plytký pohár s kolmými stenami a dvomi horizontálnymi uchami, ktorý je kópiou tvaru jeho kovového originálu.[1]

Bolsal bol sporadicky produkovaný od 5. storočia pred Kr. až do poslednej štvrtiny 4. storočia pred Kr.[3] Je pomerne dobre zastúpený z nálezov zo starovekých cintorínov Alexandrie, dve alebo tri boli nájdené vo Vari (starogr. Βάρη – Varé, južného predmestia Atén, bývalej obce vo východnej Atike), jeden bol vykopaný pri hlavnej bráne starovekých Atén (pri Dipylone) a nepatrné množstvo jeho fragmentov sa našlo v archeologickej lokalite aténskej Agory (11 kusov v helenistickej vrstve[4]).[2]

Referencie a bibliografiaUpraviť

  1. a b Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. S. 379.
  2. a b Susan I. Rotroff. Hellenistic Pottery. Princeton : ASCSA, 1997. ISBN 978-08-7661-229-3. S. 97.
  3. S. C. Bakhuizen, Gorítsa Team. A Greek City of the Fourth Century B.C.. Roma : L'Erma di Bretschneider, 1992. ISBN 978-88-7062-720-6. S. 300.
  4. Susan I. Rotroff, Jarvis Thurston and Mona Van Duyn Professor in the Humanities Susan I Rotroff, John Howard Oakley. Debris from a Public Dining Place in the Athenian Agora. Princeton : ASCSA, 1992. ISBN 978-08-7661-525-6. S. 19.

Pozri ajUpraviť