Boseho-Einsteinovo rozdelenie

Boseho - Einsteinovo rozdelenie alebo Boseho-Einsteinova štatistika je štatistika sústavy častíc s celočíselným spinom podliehajúcich kvantovomechanickým zákonitostiam. Názov je odvodený od mena Š. Boseho a Alberta Einsteina.

Toto štatistické rozdelenie opisuje v štatistickej fyzike systémy zložené z bozónov, teda častíc so symetrickou vlnovou funkciou a celočíselným spinom. Bose-Einsteinove rozdelenie platí napríklad pre fotóny, možno z neho teda odvodiť napríklad Planckov vyžarovací zákon.

Rozdelenie prvý raz opísal Šatendranáth Bose, v roku 1924 ho zovšeobecnil Albert Einstein. Názov bozón je práve podľa Boseho.

Rozdeľovacia funkcia

upraviť

Rozdeľovacia funkcia fBE(E) určuje stredný počet častíc v stave s energiou E:

 

kde:

E je energia
kB je Boltzmannova konštanta
T je termodynamická teplota
μ je chemický potenciál

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť