Fermiho-Diracovo rozdelenie

Fermiovo-Diracovo rozdelenie alebo Fermiho-Diracova štatistika je štatistické rozdelenie opisujúce systémy zložené z fermiónov, teda častíc s antisymetrickou vlnovou funkciou a 1/2 spinom. Pre tieto častice platí Pauliho vylučovací princíp, čo sa prejavuje obmedzením rozdeľovacej funkcie u nízkych energií (v jednom stave môže byť najviac jeden fermión)

Rozdelenie zaviedol Enrico Fermi a Paul Dirac roku 1926.

Rozdeľovacia funkcia upraviť

Rozdeľovacia funkcia fFD(E) určuje stredný počet častíc v stave s energiou E:

 

kde:

E je energia
kB je Boltzmannova konštanta
T je termodynamická teplota
μ je chemický potenciál (v tomto prípade často nazývaný - Fermiho energia a je značený  )

Literatúra upraviť

  • Z. Horák, F. Krupka, Fyzika, 3. vydání. SNTL / Alfa, Praha 1981
  • J. Kvasnica: Statistická fyzika. Academia, Praha, 1983, 1998

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť