Boyne (rieka v Írsku)

Boyne (angl. River Boyne, ír. Abhainn na Bóinne) je rieka vo východnom Írsku. Meria 112 km a tečie územím írskej provincie Leinster.

Rieka Boyne

Prameň upraviť

Rieka vyteká z tzv. Trinity Well v lokalite Newbury Hall na úpätí vrchu Carbury Hill (142 m n. m.), na území obce Carbury v county Kildare.

Priebeh toku upraviť

Od prameňa tečie rieka sprvu oblúkom prehnutým na juh západným smerom, severozápadne od mesta Edenderry sa stáča na sever. Po pribratí Yellow River pokračuje na severovýchod až k miestu, kde sa križuje s korytom Royal Canal, odtiaľ tečie prechodne na sever až k sútoku s vodným tokom tečúcim cez Ballivor, pričom sa viackrát esovito stáča. Potom koryto rieky opisuje tvar písmena „S“ a po pribratí rieky Knightsbrook tečie znovu na severovýchod. Pri obci Dowdstown mení smer toku na sever až k mestu Navan, kde po pribratí najvýznamnejšieho prítoku, Blackwater zľava, sa stáča a severovýchodným smerom tečie k mestu Slane. Odtiaľ smeruje východným smerom cez historické územie Boyne Valley, potom sa esovito stáča a pokračuje v blízkosti miesta historickej bitky na pravom brehu. Ďalej už pokračuje východným smerom k ústiu, pričom podteká diaľnicu M1 a preteká ešte cez Droghedu, kde výrazne rozširuje svoje koryto.

Prítoky upraviť

Mestá upraviť

Boyne postupne preteká cez nasledujúce mestá:

Ústie upraviť

Boyne sa vlieva do Írskeho mora juhovýchodne od obce Baltray (na východ od mesta Drogheda).

Využitie upraviť

Rieka je splavná v dĺžke 31 km medzi mestami Navan a Drogheda, ďalších cca 17 km medzi Droghedou a ústím je splavných v závislosti na stave vodnej hladiny. V Boyne sa loví pstruh potočný, pleskáč, ostriež, šťuka, plotica a losos.

Iné projekty upraviť