Bradliansky potok (prítok Dubničky)

Bradliansky potok je potok v centrálnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to pravostranný prítok Dubničky, meria 2,4 km a je tokom VI. rádu.

Bradliansky potok

(prítok Dubničky)

Potok
Zdrojnica Bradlo, Zliechovská hornatina
Ústie Dubnička, obec Dubnička
Dĺžka 2,4 km
Povodie Bebrava
Hydrologické poradie 4-21-11-142
Číslo recipienta 4-21-11-1149
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, v časti Kňaží stôl, na juhovýchodnom svahu Bradla (561,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 297 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Potok tečie od prameňa na krátkom úseku juhojuhovýchodným smerom, potom už na celom toku prevažne severojužným smerom. Na dolnom toku vstupuje do Nitrianskej pahorkatiny, do časti Bánovská pahorkatina a z pravej strany priberá prítok prameniaci východne od kóty 334,0 m. Napokon tečie intravilánom obce Dubnička a priamo v obci sa v nadmorskej výške cca 253 m n. m. vlieva do potoka Dubnička.