Briešťanka je potok v hornom Turci, v západnej časti okresu Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Jasenice, má dĺžku 6,3 km a je tokom V. rádu.

Briešťanka
potok
Zdrojnica Žiar
Ústie Jasenica
Dĺžka 6,3 km
Povodie Turiec
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-05-045
Číslo recipienta 4-21-05-7553
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
Potok Briešťanka v obci Slovenské Pravno

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Sokol[2], na juhovýchodnom svahu Závozov (911,7 m n. m.) v nadmorskej výške približne 715 m n. m. Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na juh, potom na juhovýchod a následne severojužným smerom preteká intravilánom obce Brieštie. V obci priberá pravostrannú Hraničnú vodu (0,7 km), na dolnom konci obce sa stáča a pokračuje juhovýchodným smerom. Ďalej vstupuje do Turčianskej kotliny, kde preteká intravilánom obce Slovenské Pravno, pričom sa stáča východným smerom a zľava priberá potok zvaný Z trávnikov (1 km). Za obcou sa esovito stáča, priberá ďalší ľavostranný prítok, Pravnianku (1,5 km), od sútoku potom tečie severojužným smerom a napokon sa oblúkom stáča k svojmu ústiu na východ. Severne od obce Kaľamenová ústi v nadmorskej výške cca 460 m n. m. do Jasenice.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.