Britská okupačná zóna Nemecka

Britská okupačná zóna Nemecka bola jedným zo štyroch okupačných útvarov, ktoré v júli 1945 zriadili v povojnovom Nemecku víťazní spojenci.

Britská okupačná zóna a britský sektor Berlína

V rámci tejto zóny vytvorila britská vojenská vláda v rokoch 1945 a 1946 nasledujúce správne jednotky (krajiny):

ktoré sa 23. mája 1949 stali spolkovými krajinami SRN.

Externé odkazy

upraviť