Brožúra alebo pamflet je papierová forma reklamy. Brožúry môžu propagovať miesta, udalosti, hotely, produkty, služby, atď. Sú väčšinou stručné po jazykovej stránke a využívajú pútavý dizajn. Direct-mail a obchodné prezentácie sú zvyčajné spôsoby distribúcie brožúr oboznamujúcich s produktom alebo službou. V hoteloch a na iných miestach, kde je vysoká frekvencia pohybu turistov, brožúry visiace alebo vystavené v stojanoch vyzývajú k návšteve zábavných parkov, podnikov, alebo iných zaujímavých miest. Dva najčastejšie používané štýly brožúr sú jednoduchý list a malá knižka.

Najpoužívanejšie jednolistové brožúry sú známe ako dvojzložkové (jediný list, potlačený na obidvoch stranách a zložený na dve polovice) a trojzložkové (to isté, ale zložené na tretiny). Dvojzložkové brožúry ponúkajú štyri plochy (panely), trojzložkové šesť. Sú možné aj ďalšie spôsoby preloženia: harmonika, “Z-preloženie”, “C-preloženie”, atď. Veľké listy, ako tie s detailnými mapami alebo rozkladacími fotografiami sú preložené na štyri, päť alebo šesť panelov.

Brožúry sú tlačené použitím štvorfarebného procesu na hrubší lesklý papier, ponúkajúci dojem kvality. V porovnaní s letákom alebo plagátom používajú brožúry vysokokvalitný papier, viac farieb a sú preložené.