Bronchoalveolárna laváž

Bronchoalveolárna laváž (skr. BAL) alebo nepresne dialýza pľúc je výplach priedušiek pri bronchoskopii slúžiaci na vyšetrenie alebo liečbu.