Brusné (prítok Radiše)

Brusné je krátky potok v severnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to pravostranný prítok Radiše, meria 1,7 km a je tokom VI. rádu.

Brusné

(prítok Radiše)

Dĺžka toku 1,7 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VI.
Povodie Bebrava
Prameň Michalov vrch, Zliechovská hornatina
Ústie Radiša, Žitná-Radiša
Hydrologické poradie 4-21-11-165
Číslo recipienta 4-21-11-1041

PrameňUpraviť

Tečie v Strážovských vrchoch, kde pramení v podcelku Zliechovská hornatina, v časti Kňaží stôl, na juhovýchodnom svahu Michalovho vrchu (511 m n. m.) v nadmorskej výške približne 445 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na východ, následne sa stáča juhojuhovýchodným smerom a sprava priberá krátky prítok. Pokračuje cez lokalitu Veľké prielohy, ďalej sa stáča juhovýchodným smerom, tesne pred ústím ešte na východ a severne od obce Radiša ústi v nadmorskej výške cca 295 m n. m. do Radiše.