Brutto registrovaná tona

Brutto registrovaná tona, skrátene BRT, je anglická objemová miera, používaná dosiaľ v námorníctve a námornej doprave, ktorá určuje veľkosť plavidla. Nepatrí do SI. Nie je to jednotka hmotnosti, ani neurčuje výtlak plavidla a tonáž.

1 BRT = 100 stopa³ = 2,8316