Budhistický tantrizmus

(Presmerované z Budhistická tantra)

Budhistický tantrizmus alebo tantrický budhizmus (v slovenčine nekodifikované tvary: buddhistický tantrizmus alebo tantrický buddhizmus) je učenie o inherentnej existencii šunjatá; skúsenosť nekonečnosti je tu výrazom premeny psychokozmických síl preniknutím svetla transcendentálneho poznania (pradžňá). Vonkajší svet a vnútorný svet sú dvoma stránkami tej istej látky, v ktorej sú nite všetkých síl a všetkých udalostí, všetkých podôb vedomia a ich objektov votkané do nerozdeliteľnej siete nekonečných, vzájomne podmienených vzťahov.[1]

Budhistická tantra je buď voľne synonymum budhistického tantrizmu, alebo presnejšie (a) prostriedok osvietenie cez identitu s tantrickými božstvami, a (b) [vo vadžrajáne aj:] prostriedok „kanálovania“ energie túžby a premeny skúsenosti radosti do uvedomenia osvietenia.[2]

Hoci sa budhistická tantra a budhistický tantrizmus najčastejšie spája so sektami vadžrajány tibetského budhizmu, jej (jeho) prvky sa do veľkej či malej miery nachádzajú aj v školách mahájány, najmä v Japonsku.[2]

Referencie upraviť

  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  2. a b http://buddhism.about.com/od/vajrayanabuddhism/a/tantra101.htm[nefunkčný odkaz]