Budiš (potok)

Budiš je potok v hornom Turci, v západnej časti okresu Turčianske Teplice. Je to pravostranný prítok Jasenice, meria 3,1 km a je tokom V. rádu.

Budiš
Dĺžka toku 3,1 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Turiec
Prameň Žiar
Ústie Jasenica
Hydrologické poradie 4-21-05-043
Číslo recipienta 4-21-05-7562

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Vyšehrad, na severovýchodnom svahu Košariska (685,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 570 m n. m. Od prameňa tečie najprv juhovýchodným smerom, vstupuje do Turčianskej kotliny, do podcelku Diviacka pahorkatina, kde zľava priberá Jantošeje jarok (0,5 km) a na krátkom úseku tečie smerom na východoseverovýchod. Následne pokračuje smerom na sever, pričom sa esovito stáča, podteká cestu III. triedy spájajúcu Dubové a Budiš, pričom preteká okrajom Budiša. Severovýchodne od stredu spomenutej obce sa v nadmorskej výške cca 469 m n. m. vlieva do Jasenice.