Bukovina (po rumunsky: Bucovina, po ukrajinsky: Буковина [Bukovyna], po nemecky: Buchenland alebo Bukowina, po poľsky: Bukowina, po maďarsky: Bukovina) bola historická krajina, v rokoch 1775-1918 súčasť Rakúskej monarchie, v súčasnosti rozdelená medzi Rumunsko a Ukrajinu.

Poloha Bukoviny

Pôvod názvu

upraviť

Pomenovanie Bukovina sa začalo používať roku 1775 po anexii príslušného územia Rakúskou monarchiou. Pomenovanie má slovanský pôvod a je odvodené od slova buk, keďže územie bolo zarastené prevažne bukmi.

Starovek

upraviť

Od starovekých rímskych čias obývali územie Bukoviny Dákovia, od ktorých Rumuni odvodzujú svoj pôvod.

Stredovek

upraviť

V 5. storočí územie získali Avari a po nich sa v regióne usadili Slovania. V 10.-11. storočí územie patrilo ku Kyjevskej Rusi. Od 14. storočia bolo územie súčasťou Moldavského kniežatstva s centrom v meste Suceava (od roku 1388). V 15. storočí sa o niektoré časti tohto územia sporili Moldavské kniežatstvo a Poľsko. V tomto období, počas vlády Ştefan cel Mare a jeho nástupcov vznikli maľované kláštory v mestách Moldoviţa, Putna, Suceviţa a Voroneţ. Spolu s ich slávnymi freskami patria k najväčšiemu kultúrnemu dedičstvu súčasného Rumunska.

Osmanské obdobie

upraviť

Od roku 1514 sa Bukovina ako súčasť Moldavského kniežatstva dostala do závislosti od Osmanskej ríše. V roku 1769 po postupných porážkach a ústupe Osmanských Turkov z Balkánu Bukovinu obsadili vojská Ruska a v roku 1774 Rakúskej monarchie. Región Bukoviny v júni 1783 navštívil osobne rímsko-nemecký cisár Jozef II.

Habsburské obdobie

upraviť

Roku 1775 Bukovina podľa Konštantínopolskej dohody pripadla Rakúskej monarchii. Do roku 1786 bola pod vojenskou správou a spravovali ju menovaní guvernéri (v rokoch 1774 - 1778 barón Gábor Splényi a v rokoch 1778 - 1786 barón Karl Enzenberg).[1] Neskôr bola spravovaná ako súčasť Haliče, v rokoch 1849 - 1918 bola Bukovina jednou z korunných krajín habsburskej monarchie. Od čias cisára Jozefa II. na Bukovine existovalo ukrajinské, rumunské, nemecké, poľské, maďarské a židovské školstvo. V roku 1857 na území s rozlohou 10440 km² žilo 455 800 obyvateľov. Z toho tvorili Rumuni 44,6 % (hlavne na juhu, v rôznych spoločenských triedach), Ukrajinci 38,2 % (vrátane Rusínov, prevažne roľníci a pastieri), Nemci 6,4 % (prevažne úradníci, remeselníci, inžinieri), Židia 6,4 % (žijúci prevažne v mestách, obchodníci, remeselníci, lekári, advokáti), Poliaci 3 % (žijúci prevažne v mestách - v Černovci tvorili v roku 1910 po Židoch druhú najväčšiu etnickú skupinu s počtom 15 412 ľudí), Maďari 1,6 % a iní. Začiatkom 19. storočia prišli do Bukoviny aj prví slovenskí kolonisti (prví asi z Trenčianskej stolice, neskorší najmä z Kysúc). Slováci osídlili dediny Stará Huta, Nová Huta, Nový Solonec (rum.: Solonețu Nou) a Poiana Micului.

Bukovina bola prevažne poľnohospodárskou krajinou (v roku 1880 až 3/4 obyvateľstva sa živilo poľnohospodárstvom). Významnú časť ekonomiky tvorila ťažba dreva, pretože región bol husto pokrytý lesmi (v roku 1820 mal región 480 770 ha lesov[2]). V Černovci bývali veľké trhy s dobytkom. V roku 1902 ešte 60 % roľníckych hospodárstiev malo menej ako 2 ha pôdy, keďže 40% pôdy zaberali veľkostatky. Pastierstvo prevažovalo najmä v horských oblastiach krajiny.

Zánik Rakúsko-uhorskej monarchie

upraviť

Počas 1. svetovej vojny sa v Bukovine odohralo niekoľko bitiek medzi ústrednými veľmocami a Ruskom. Územie po vojne pripadlo Rumunsku, čo bolo potvrdené saintgermainskou zmluvou. 28. júna 1940 podľa paktu o neútočení severnú časť anektoval ZSSR, väčšina nemeckého obyvateľstva územie Bukoviny opustila. V roku 1941 ju Rumuni dobili späť. Väčšina židovskej menšiny bola deportovaná do koncentračných táborov. V roku 1944 bola Bukovina Moskovskou zmluvou opäť rozdelená: sever sa stal súčasťou ZSSR (Ukrajinskej SSR, dnešnej Ukrajiny) a juh zostal Rumunsku.

Väčšina historického územia Bukoviny je dnes súčasťou župy Suceava v Rumunsku a Černovickej oblasti na Ukrajine.

Národnosti

upraviť

Ukrajinská Bukovina

upraviť

Podľa oficiálneho sčítania obyvateľstva z roku 1995 bola národnostná skladba v Černovickej oblasti nasledovná:

 • 70 % Ukrajinci
 • 10 % Rumuni
 • 9 % Moldavci
 • viac ako 6 % Rusov
 • 1.7 % Židia
 • 0,5 % Poliaci

Rumunská menšina obýva prevažne južnú časť Černovickej oblasti, väčšinu tvoria v týchto okresoch:

Rumunská Bukovina

upraviť

V rumunskej časti v župe Suceviţa bola národnostná skladba v roku 1992 nasledovná:

 • 96,6 % Rumuni
 • 1,4 % Ukrajinci
 • 0,7 % Rómovia
 • 0,3 % Nemci
 • 0,4 % Poliaci
 • 0,1 % Maďari

Referencie

upraviť
 1. ÚRADNÍK, V.: Slováci v Bukovine. Martin 1993, s. 8.
 2. ÚRADNÍK, V.: Slováci v Bukovine. Martin 1993, s. 9.

Literatúra

upraviť
 • ÚRADNÍK, Vendelín: Slováci v Bukovine. Martin : Matica slovenská 1993, 155 s. + obrazové prílohy. ISBN 80-7090-231-0

Iné projekty

upraviť