Bureja

rieka v Rusku
O rovnomennej osade pozri Bureja (osada).

Bureja je rieka na Ďalekom východe Ruska. Preteká Chabarovským krajom a Amurskou oblasťou, je ľavým prítokom rieky Amur. Rieka vzniká sútokom Pravej a Ľavej Bureji. Pravá Bureja pramení na južných stráňach Ezopského chrbáta, Ľavá, na západných stráňach chrbáta Dusse-Alin’. Dĺžka je 623 km (od prameňov Pravej Bureji až 739 km).

Plocha povodia je približne 70 700 km². V povodí sa nachádza okolo 1 500 jazier s plochou 51 km².

V hornom toku je Bureja horskou riekou, jej stredný a spodnom toku tečie Zejsko-burejskou rovinou.

Hlavné prítoky: Niman, Tujun, Tyrma, Urgal.

V povodí Bureji sa vyskytuje železná ruda a uhlie.

Na rieke je postavená Burejská hydroelektráreň.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Bureja