Bzovec je potok na Záhorí, v centrálnej časti okresu Senica.[1] Je to pravostranný prítok Starej Myjavy, meria 3,8 km a je tokom IV. rádu.

Bzovec
potok
Zdrojnica Chvojnická pahorkatina
Ústie Stará Myjava
Dĺžka 3,8 km
Povodie Myjava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-13-03-071
Číslo recipienta 4-13-03-955
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Unínska pahorkatina[2], na juhozápadnom úpätí vrchu Barbajky (305,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 215 m n. m. Preteká výlučne katastrálnym územím mesta Šaštín-Stráže. Od prameňa tečie sprvu severojužným smerom, preteká oblasťou ťažby ropy a postupne sa stáča na juhojuhozápad. Ďalej obteká lokalitu Novohrady na ľavom brehu, pričom vytvára oblúk prehnutý na západ a následne pokračuje znovu severojužným smerom. Napokon na východnom okraji intravilánu Stráží nad Myjavou podteká cestu II. triedy č. 500 a východne od Stráží, pri samote Brunovský mlyn, ústi v nadmorskej výške cca 170,5 m n. m. do Starej Myjavy.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-11-24]. Dostupné online.