CD-R je skratka označujúca kompaktný disk s možnosťou zápisu dát.

CD-R médium

Ide o štandardný disk v tvare kotúča s priemerom 12 cm, niekedy aj 8 cm. Médium môže mať ľubovoľný tvar, musí mať však štandardizovaný stredový otvor a musí mať ťažisko v strede tohto otvoru z dôvodu stabilnej rotácie. Najčastejším nediskovým tvarom je obdĺžnik, ktorý má zbrúsené rohy, aby sa dal ľahko použiť v mechanikách ako 8 cm disk. V tomto tvare sa používa hlavne ako reklamný materiál, napríklad ako vizitka. Kapacita 12 cm disku je rovnaká ako pri bežnom disku CD-ROM, teda 74 minút audia vo formáte CD-DA alebo 650 MB dát. V súčasnosti je vďaka tolerancii častejšie možné sa stretnúť s diskami s kapacitou 700 MB alebo 80 minút, čo je maximum, čo norma umožňuje. Väčšie médiá už nemusia byť čitateľné vo všetkých prehrávačoch.

Dáta sú uložené v špirálovitej stope začínajúcej v strede disku. Disk je vyrobený z polykarbonátového pružného výlisku, na ktorý je nanesená svetlocitlivá vrstva s obsahom zlata alebo striebra a ochranný lak.

Princíp záznamu

upraviť

Princíp záznamu spočíva v zmenách odrazivosti reflexného média. Záznam sa vykonáva v mechanikách umožňujúcich zápis, tzv. napaľovačkách, čo je štandardná súčasť počítača. Pri zápise sa pomocou laserového lúča zahreje miesto na teplotu vyše 300 ˚C. Dôjde k nevratnej zmene farby a toto miesto už neodráža laserový lúč. Rozdiel medzi tmavým a svetlým miestom je však nižší ako pri lisovaných médií, kde sa rozdiel v odrazivosti dosahuje pomocou priehlbiniek. Z tohto dôvodu nemusia niektoré zastarané CD mechaniky čítať napaľované médiá, ide hlavne o hudobné veže alebo zastarané mechaniky v osobných počítačoch.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť