Cam (skratka od anglického slova camera), je metóda kopírovania filmov, zvyčajne chránených autorským právom.

Nahrávane sa vykonáva v kine za pomoci videokamery. Tá môže byť uložená na statíve, ale väčšinou to nie je možné, a preto je obraz trochu roztrasený. Kamera nemusí zaberať celé plátno, čo má za dôsledok, že chýba kus obrazu po stranách. To môže vadiť, pokiaľ ide o titulkovaný film, kde tým pádom chýba pár písmen. Nahrávky Cam sú tiež charakteristické slabým kontrastom obrazu v tmavých a priveľmi jasných scénach. Zvuk je nahrávaný cez vstavaný kamerový mikrofón, a kvôli tomu, najmä pri komédiách, je počuť smiech divákov v kine. Z týchto dôvodov sa nahrávky Cam považujú za veľmi nekvalitné. V prípade nových filmov sú nahrávky Cam, spolu s Telesync, jedinou dostupnou nelegálnou kópiou. Hneď ako sa objavia nahrávky v lepšej kvalite, rozširovanie týchto sa končí.

Pre vykonanie Cam nahrávky je treba vniesť videokameru do kina, z ktorých niektoré zakazujú vnášanie tašiek, rupsakov atď. Okrem toho v roku 2001 sa začal používať systém Coded Anti-Piracy. Je to zabezpečenie vložené priamo do filmu (unikátne sekvencie malých bodiek), ktoré, pokiaľ neboli odstránené pri úpravách nahrávky, pomáhajú zistiť, v ktorom kine bola nahrávka vykonaná.