Kamera je prístroj na snímanie obrazu a jeho filmový alebo elektronický (televízny) záznam.

Základné delenie je na:

Špeciálne formy sú napríklad: