Canon of Solar Eclipses

Canon of Solar Eclipses je kánon zatmení Slnka, ktorý obsahuje všetky zatmenia Slnka od roku 1898 do roku 2510. Zostavili ho v roku 1966 Jean Meeus, Carl C. Grosjean a Willy Vanderleen.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.