Carnotove princípy

Carnotove princípy sú dve tvrdenia, ktoré priamo vyplývajú z druhého zákona termodynamiky. Ich porušenie vedie priamo k porušeniu druhého zákona termodynamiky.

Carnot theorem paradox.jpg

Prvý Carnotov princípUpraviť

Účinnosť nevratného tepelného motora je vždy menšia ako účinnosť vratného tepelného motora pracujúceho medzi tými istými zásobníkmi tepla.[1]

Druhý Carnotov princípUpraviť

Účinnosť všetkých vratných tepelných motorov pracujúcich medzi tými istými zásobníkmi tepla je rovnaká.[1]

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. a b ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.