Cengelka je potok na Kopaniciach, v centrálnej časti okresu Myjava. Je to ľavostranný prítok Myjavy, meria 2,9 km a je tokom IV. rádu.

Cengelka
Dĺžka toku 2,9 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Myjava
Prameň Baranec, Myjavská pahorkatina
Ústie rieka Myjava, mesto Myjava
Hydrologické poradie 4-13-03-003
Číslo recipienta 4-13-03-1343

PrameňUpraviť

Pramení v Myjavskej pahorkatine na juhovýchodnom svahu Baranca (431,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 400 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na juhovýchod, potom na juh a zľava priberá prítok (370,3 m n. m.) z osady Vlčkovci. Ďalej sa stáča juhozápadným smerom, sprava priberá prítok z juhojuhovýchodného svahu Baranca, zľava prítok prameniaci severne od kóty 439,1 m a pokračuje západným smerom. Napokon preteká intravilánom mesta Myjava, kde v blízkosti centra ústi v nadmorskej výške cca 328 m n. m. do Myjavy.