Cengelka[1] je potok na Kopaniciach, v centrálnej časti okresu Myjava. Je to ľavostranný prítok Myjavy, meria 2,9 km a je tokom IV. rádu.

Cengelka
potok
Zdrojnica Baranec, Myjavská pahorkatina
Ústie rieka Myjava, mesto Myjava
Dĺžka 2,9 km
Povodie Myjava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-13-03-003
Číslo recipienta 4-13-03-1343
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Myjavskej pahorkatine[2], na juhovýchodnom svahu Baranca (431,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 400 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na juhovýchod, potom na juh a zľava priberá prítok (370,3 m n. m.) z osady Vlčkovci. Ďalej sa stáča juhozápadným smerom, sprava priberá prítok z juhojuhovýchodného svahu Baranca, zľava prítok prameniaci severne od kóty 439,1 m a pokračuje západným smerom. Napokon preteká intravilánom mesta Myjava, kde v blízkosti centra ústi v nadmorskej výške cca 328 m n. m. do Myjavy.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.