Cenný papier

(Presmerované z Cenné papiere)

Cenný papier je listina, ktorá stelesňuje majetkové právo (alebo iný právny nárok) toho, kto listinu vlastní, voči tomu, kto ju vystavil. Vznik, trvanie, výkon, prevod a zánik právneho nároku je viazaný na tento papier.

Cenný papier

Zákon o cenných papieroch upravuje zákon č. 566/2001.

Podoba cenného papieru:

  • listinná, papier fyzicky existuje
  • zaknihovaná, v centrálnej databáze sa nachádza len jeho záznam

Vlastnosti cenných papierov:

  • nominálna hodnota
  • tržná hodnota
  • emisný kurz
  • emisné ážio
  • emitent (ten kto cenný papier vystavil)
  • majiteľ

Druhy cenných papierov:

Kunz, V. Základy financí cenné papíry, 1998

Externé odkazy

upraviť