Centrálna evidencia predstaviteľov a exponentov pravice

Centrálna evidencia predstaviteľov a exponentov pravice bol zoznam exponentov a nositeľov pracovného oportunizmu, teda organizátorov protistraníckych, protisocialistických a protisovietskych kampaní a akcií zriadený roku 1971.[1]

Cieľ vzniku EvidenieUpraviť

Išlo o exponentov pravice. Evidencia sa zriadila v kádrovej evidencii ÚV KSČ a mala slúžiť na získanie a sústavné udržiavanie prehľadu, kde sa sústreďujú predstavitelia pravice, na vytvorenie podmienok pre izolovanie ich pôsobenia na mysy, zabránenie ich návratu naspäť na exponované miesta v štátnych a hospodárskych orgánoch, v inštitúciach a zariadeniach politického a ideologického pôsobenia. Výber do Evidencie vykonávali osobitne zriadené komisie na čele s vedúcimi tajomník i okresných a krajských výborov KSČ.

Evidované osobyUpraviť

V evidencii sa ocitlo celkovo viac ako 6300 osôb, prevažne bývalých členov KSČ, ktorí sa politicky exponovali v tzv. demokratizačnom procese počas tzv. Pražskej jari v roku 1968. Tieto osoby boli v nasledujúcom období spravidla pracovne, sociálne i spoločensky degradované, mnohým sa však po odčinení politických omylov postupne podaril aspoň čiastočný kariérny návrat. V priebehu druhej polovice 70. rokov Evidencia stratila pôvodnú politickú silu a prestala byť relevantným informačným zdrojom.[1]

ReferencieUpraviť