Cestopis je literárne dielo opisujúce dojmy a príbehy z ciest, ktoré môžu byť skutočné alebo aj vymyslené. Cestopis môže mať charakter umeleckej, publicistickej a dokumentárnej literatúry. Je to žáner, v ktorom autor spravidla opisuje svoje zážitky, stvárňuje svoj pohľad na cudzie krajiny a na osobitosti, ktoré chce vyzdvihnúť.

Cestopisná literatúra tak významne poúča čitateľa a ponúka mu aj také poznanie, ktoré sám pri svojich cestách nepostrehne alebo nevníma.