Charakter

rozlišovacia stránka

Charakter (z gr. ráz )môže byť:

  • v psychológii:
    • súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok, pozri charakter (výrazné vlastnosti)
    • vyhranená, statočná, pevná povaha (človeka)
  • podstata, ráz, svojskosť; povaha, znak, súbor typických znakov (veci, skupiny ľudí)
  • v divadelníctve: vyhranený povahový typ postáv v divadelnej hre
  • v matematike: číslo, ktorým sa zhrňujúcim spôsobom vyjadrujú dôležité vlastnosti abstraktného algebraického útvaru, pozri charakter (matematika)
  • zastarano:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.