Chazarská teória vzniku ruského štátu

Chazarská teória prisudzuje zásadný podiel na vzniku starého ruského štátu kočovným Chazarom, ktorých ríša sa rozkladala východne od sídiel Slovanov.

Pôvod teórieUpraviť

Menej známa chazarská teória sa objavila analogicky s normanskou teóriou. Preceňovala pôsobenie východných vplyvov na včasné dejiny Slovanov. Jej tvorcom bol Schlözerov žiak a názorový protivník vo výklade Nestorovho diela Johann Ewers, ktorý pôsobil na univerzite v ruskom Jurjeve. Začiatkom 19.storočia vyslovil názor, že ruskí Varjagovia boli „ľud chazarského kmeňa“ — tento názor ale na rozdiel od normanizmu upadol čoskoro do zabudnutia. Diskuzia o chazarizme bola obnovená v sovietskej ére, kedy boli obe teórie ideologicky zneužívané.