Chladiaci faktor

Chladiaci faktor je koeficient výkonnosti chladiaceho stroja, ktorý vyjadruje jeho efektívnosť. Označuje sa a je bezrozmerný.

Účelom chladiacich strojov je odobrať teplo z prostredia z nižšou teplotou a odovzdať ho prostrediu s vyššou teplotou. Tento prenos tepla sa vykonáva v pracovnom cykle zariadenia a je naň potrebné vynaložiť prácu.

DefiníciaUpraviť

  [1]

kde:

  •   - chladiaci faktor (1)
  • Q2 - odvedené teplo z ochladzovaného prostredia (J)
  • Wp - spotrebovaná práca (J)
  • Q1 - odovzdané (odpadové) teplo (J)

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.